Godt og sikkert Nytår

Kære beboere på Peter Appels Vej

Nu nærmer årets sidste dag sig. I håb om at nytårs aften forløber så sikkert og ikke mindst så fredeligt som muligt, ridser jeg lige reglerne for affyring af fyrværkeri op.

Når man bor på landet som vi gør, er der nogle særlige områder af fyrværkeriloven vi skal være opmærksomme på.
Det drejer sig især om at holde afstand til landbrugsbygninger og dyr.
Loven siger at man skal holde en afstand på minimum 100 meter til landbrugsbygninger med let antændeligt tag og landbrug med dyr. 

På Vestagergård der dyr på gården og man følge loven holde en sikkerhedsafstand til gården på mindst 100 meter.

For at gøre det lidt mere synligt, så dækker den røde cirkel på tegningen herunder det område der ligger indenfor 100 meter fra Vestagergård.

Det er altså ulovligt at affyre fyrværkeri indenfor den røde cirkel på tegningen!
De der vil fyre fyrværkeri af skal altså holde sig til  søen, tingstedet, græsplænen ud for nr. 44-50 eller ved volden ud mod Hesselvej.

Med ønsket om et fredeligt 2018

Torben i nr.6.