Husorden for fællesområderne (ny)

Husorden

Denne husorden er gældende for både beboere og gæster

 • Beboere er ansvarlige for at også gæster overholder denne husorden.

Legeplads

Legepladsen er åben for alle, overhold venligst disse simple regler!

 • Undgå støjende spil og anden aktivitet på legepladsen før klokken 8 om morgenen og efter klokken 21 om aftenen.
 • Husk at rydde op.
 • Brug helst din egen skraldespand til slikpapir og andet affald eller brug skraldespanden på legepladsen.
 • Saml op efter din hund, og smid hundeposen i den opstillede skraldespand til hundeposer.

De grønne områder og søen

 • Pas på grundejerforeningens grønne områder, planter og dyreliv herunder også Søen.

Hunde

 • Hunde skal være være i snor
 • Saml op efter din hund og smid din hundepose i skraldebøtten ved legepladsen
 • Gøende hunde skal holdes inde efter klokken 21 om aftenen og 8 om morgenen (09 i weekender og helligdage)

Larm og støj

 • Undgå unødig larm og støj før klokken 8 morgen og efter 21 aften
 • Undgå brug af støjende redskaber før klokken 8 morgen og 21 aften

Kørsel og parkering i området

 • Kør langsomt og vis hensyn til børn, fodgængere og cyklister, oversigtsforholdene er ikke altid gode og vi skal passe på hinanden.
 • Undgå at parkere i rabatten. Vejen er ikke særlig bred og både skraldebiler og eventuelle redningskøretøjer skal kunne komme frem.
  Der er god plads de to parkeringspladser på den røde plads og ved søen.

Fyrværkeri 

 • Fyrværkeriloven og sikkerhedsstyrelsens anbefalinger til afstandskrav til bygninger og husdyr skal altid overholdes (find dem her)
 • Vi opforderer til at afskydning af fyrværkeri fortrinsvis sker fra egen have, alternativt fra en af de to parkeringspladser under hensyntagen til de parkerede biler.
 • Husk at du selv skal fjerne dit affald efter fyrværkeriet så vores veje og områder bliver ved med at se pæne ud.