Bestil dokumenter

Alle vigtige information og mødereferater bliver tilsendt alle beboerne til den email-adresse som er registeret hos bestyrelsen. Der ud over kan referater fra indeværende periode (fra seneste GF og til idag) kan hentes direkte fra hjemmesiden her

Det betyder selvfølgelig ikke at du som beboer ikke kan få fat ældre dokumenter, men det betyder at du bliver nødt til at bede om at få dem tilsendt.

For det ikke skal være alt for besværligt, så kan du bruge nedenstående formular.