Bestyrelsen

Torben Jan Nielsen
Formand

Peter Appels Vej 6

Søren Flyger
Kasserer

Peter Appels Vej 18

Hanne Breitenstein
Bestyrelsesmedlem

Peter Appels Vej 48

Allan Friis
Bestyrelsesmedlem

Peter Appels Vej 31

Mikael Ras Nielsen
Bestyrelsesmedlem

Peter Appels Vej 46

Mikkel Wessel
Suppleant

Peter Appels Vej 19

Pia Nyberg
Revisor

Peter Appels Vej 33