Privatlivspolitik

Foreningen, som du er medlem af, behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvilke oplysninger, vi behandler, samt hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Dette for at sikre en fair og gennemsigtig behandling.
Gennemgående for foreningens databehandling er, at foreningen kun behandler almindelige personoplysninger til bestemte foreningsrelaterede formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Foreningen behandler med andre ord kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af foreningens angivne formål.

Dine oplysninger slettes, når de ikke længere er nødvendige.

Du kan hente hele dokumentet foreningens privatlivspolitik ved at klikke på download privatlivspolitik herunder

[button link=”https://www.peterappelsvej.dk/wp-content/uploads/2018/06/GF-PAV-Privatlivspolitik.pdf” icon=”download” color=”green”]Hent privatlivs politikken[/button]