Sommervedligehold

Vores aftale i 2024 omkring sommervedligehold er indgået med firmaet PO Anlæg & Vedligeholdelse v/Jesper Skou Olsen.

Følgende er aftalt i perioden 15. april til og med 31. oktober 2024.

  • Slåning af brugsgræs 12-15 gange.
  • Trimning omkring træer og buske hver 2. gang
  • Fjernelse af eventuelle forekomster af bjørneklo, pileurt og vild pastinak 1. gang midt på sommeren
  • Slåning af naturgræs på volden ink. opsamling – en gang ved slutningen af sæsonen.

Oversigtskort

Brugsgræs er de blå områder.