Husorden

Husorden for fællesområderne

Denne husorden er gældende for både beboere og gæster

 • Beboere er ansvarlige for at også gæster overholder denne husorden.

Legeplads

Legepladsen er åben for alle, overhold venligst disse simple regler!

 • Undgå støjende spil og anden aktivitet på legepladsen før klokken 8 om morgenen og efter klokken 21 om aftenen.
 • Husk at rydde op.
 • Brug helst din egen skraldespand til slikpapir og andet affald ellers brug skraldespanden på legepladsen.
 • Saml op efter din hund, og smid hundeposen i den opstillede skraldespand til hundeposer.

De grønne områder og søen

 • Pas på grundejerforeningens grønne områder, planter og dyreliv herunder også Søen.
 • Hække og hegn ud mod fællesområderne skal være vedligeholdt/klippet inden udgangen af september, jf. vedtægterne.

Hunde

 • Hunde skal være være i snor
 • Saml op efter din hund og smid din hundepose i skraldebøtten ved legepladsen
 • Gøende hunde skal holdes inde efter klokken 21 om aftenen og før klokken 8 om morgenen (09 i weekender og helligdage)

Larm og støj

 • Undgå unødig larm og støj før klokken 8 morgen og efter 21 om aftenen
 • Undgå brug af støjende redskaber før klokken 8 morgen og efter 21 aftenen

Kørsel og parkering i området

 • Kør langsomt og vis hensyn til børn, fodgængere og cyklister. Oversigtsforholdene er ikke altid gode og vi skal passe på hinanden.
 • Parker på de to anlagte parkeringspladser
  Der er god plads de to parkeringspladser på den røde plads og ved søen.
 • Der må ikke parkeres i rabatten.
  Vejen er ikke særlig bred og både skraldebiler og eventuelle redningskøretøjer skal kunne komme frem.

Fyrværkeri 

 • Fyrværkeriloven og sikkerhedsstyrelsens anbefalinger til afstandskrav til bygninger og husdyr skal altid overholdes (find dem her)
 • Vi opforderer til at afskydning af fyrværkeri fortrinsvis sker fra egen have, alternativt fra en af de to parkeringspladser under hensyntagen til de parkerede biler.
 • Husk at du selv skal fjerne dit affald efter fyrværkeriet så vores veje og områder bliver ved med at se pæne ud.

Revideret august 2020
Bestyrelsen