Overdækkede terrasser

Hen over sommeren 2015 kom den generelle tilladelse fra Egedal Kommune om opførelse af overdækkede terrasser på Peter Appels Vej.
Det har været en lang proces, men gudskelov med et positivt slutresultat.

Selvom der er givet en generel ”positiv” tilkendegivelse fra Kommunen, skal hver husejer indsende en individuel ansøgning, hvis der ønskes opført en overdækket terrasse.
Ansøgningen skal indeholde følgende dokumenter:

1 Ansøgning

I 2017 blev reglerne omkring mindre tilbygninger ændret og det blev lettere at ansøge.
Besøg Byg og miljø’s hjemmeside der bliver du hjulpet igennem hele ansøgningsproceduren og bliver samtidig vejledt i hvilke dokumenter du skal vedlægge.

Byg og Miljø Direkte link til ansøgningsprojekt

2 Tegning

Tegningen skal indeholde de obligatoriske elementer og materialer, som kan ses i de 2 vedlagte eksempler, og som også er gengivet i den generelle tilladelse fra Kommunen.
Størrelse af terrassen, og hvilke elementer der skal indgå (tag, facade og gavl), kan variere efter den enkeltes ønske, hvorimod materialevalget og det generelle udseende er fastlagt.
På tegningen skal beliggenheden af terrassen samt byggefelter indgå.
Man kan rette henvendelse til Slotved Tegnestue (72 68 48 72) for at bestille sin individuelle tegning.
Eksempel bolig nr. 30
Eksempel bolig 25

2 Generel tilladelse

En kopi af den generelle tilladelse fra Kommunen skal vedhæftes.

Generel tilladelse

3 Dispensationsansøgning

Dispensationsansøgningen skal udfyldes og indsendes

Dispensationsansøgning

4 Bebyggelsesprocent

Ifølge bestemmelserne må der bebygges op til 5% af grundarealet (inklusive andele af fællesarealet), uden at en overdækket terrasse medregnes i bebyggelsesprocenten.
Vi har lavet en ”beregner”, der kalkulerer, hvor stor en terrasse den enkelte husejer kan bygge. Indtast blot de relevante tal i de gule felter.

Bliver du bedt om at vedlægge beregningen kan du bruge denne excel fil, og vedlægge den hvis du bliver bedt om det
Beregn bebyggelsesprocent

Det er IKKE nødvendigt at få dine naboer til at underskrive en naboerklæring. Vurderer kommunen at der er behov for nabohøring bliver de berørte naboer kontaktet direkte.

6 Grundejerforening

Endelig kan der vedlægges en attesteret accept fra Grundejerforening, så Kommunen er helt sikker på, at alt er i tråd med det, der er aftalt og vedtaget i Grundejerforeningen.

Grundejerforenings accept

God fornøjelse og tak for tålmodigheden