Generalforsamlinger

Generalforsamling 2022

Der afholdes generalforsamling på Rytterskolen onsdag den 23. marts fra klokken 19.00, og alle beboere skulle meget gerne på nuværende tidspunkt have modtaget en mail med indbydelse samt dagsorden, regnskab og budget.

Sæt kryds i kalenderen onsdag den 23. marts.