Generel infomation

Gravearbejdet fortsætter

Vi ved bare ikke rigtig hvornår! 

Jeg er nok ikke den eneste der har undret mig over at den ret hektiske graveaktivitet pludselig er stoppet og vi er efterladt med et par store huller i jorden.
Mens jeg undrede mig modtog jeg en mail fra TCD, hvor de oplyste at TDC-Fiber havde overtaget gravearbejdet fra Wizer og nu selv vill stå for resten af graveriet.

Med baggrund i det tog jeg kontakt til TDC Fiber og spurgte om de i den forbindele have glemt os. 
Jeg fik nedenstående, lidt uldne, svar tilbage:

“Dit spørgsmål angående forsinkelsen ude hos jer er oprettet som en sag og sendt til denne afdeling. (TDC Fiber Quality).
Vi arbejder stadig ude hos jer og huller bliver retableret i takt med vi bliver færdige.
Forsinkelsen betyder altså ikke at vi er stoppet med at arbejde.
Hvis I ikke kan se vores folk derude, så er det fordi de arbejder på en vej i nærheden.”

 
(Jeg skal nok følge op  på et og opdatere jer når jeg ved noget mere.)
Fiber, hvor f….. er det