Generel infomation

Når sneen smelter

Vi har heldigvis ikke kælder, men der er alligevel nogen ting vi skal være opmærksomme på.

Tjek alle riste og brønde før tøvejr

Sørg for, at alle riste og brønde i belægninger er fri for sne, is og snavs, så smeltevandet kan ledes væk. De store mængder vand, der kommer, når det bliver tøvejr, har svært ved at trænge ned i den frosne jord.

Fjern sne ved muren inden tøvejr

Fjern de store mængder sne, der ligger op af sokkel og fundament, mens det stadigvæk er frostvejr. Hvis ikke sneen fjernes, kan den, når det tør, forårsage vandskader og opfugtninger af ydermuren.

Tjek nedløbet, inden sneen smelter

Tjek, at alle tagrender og nedløb fungerer. Hvis der er snavs, blade og grene i tagrenden, bør du fjerne dem med det samme, så alt smeltevand frit og sikkert kan ledes væk fra huset. Tjek, om der er frit løb i nedløbet, det kan være stoppet af frostklumper.

Hold øje med fygesne på loftet

Tjek loftet for fygesne, og fjern det med det samme. Hvis sneen smelter, kan det forårsage vandskader, som normalt ikke dækkes af forsikringsselskaberne.

Fjern istapper

Fjern istapper med en lang kost, inden de falder ned og kan give personskade.