Have, Natur

Sådan får du flere sommerfugle i din have

Over halvdelen af Danmarks hjemmehørende arter af sommerfugle er truet, sårbare eller helt forsvundet.
Siden 2014-16 er 49 ud af 69 sommerfuglearter gået tilbage. Og ifølge den seneste rødlistevurdering fra 2019 er 16 sommerfuglearter direkte truet.

Der er to store grunde til, at sommerfuglene er i krise: Sommerfuglene har for få steder at leve, og der bliver brugt for meget sprøjtegift og gødning i haverne.

Marker, skove, haver og andre grønne arealer er for ensartede, og hvor der før var plads til mange forskellige planter, er der i dag kun få planter hvert sted. Det er et problem for alle de sommerfugle, der er afhængige af helt bestemte arter af planter for at yngle og finde føde.

Hvis du vil se hvordan du kan hjælpe sommerfuglene så tag et kig på DN’s hjemmeside.