Natur

Ud i naturen omkring Ganløse

Naturstyrelsen genskaber mange af de gamle vådområder, der engang blev drænet væk og beplantet. Det gælder ikke mindst Store Maglemose i Ganløse Ore, men også andre gamle vådområder  i vores område.

Du kan se meget mere om natur, dyre og fugleliv i og omkring Ganløse på naturstyrelsens hjemmeside.

Du finder den her https://naturstyrelsen.dk/naturoplevelser/naturguider/farumskovene/dyr-og-planter/