Information fra bestyrelsen

Budget og regnskab godkendt

Bestyrelsen har ikke modtaget hverken spørgsmål til regnskabet for seneste periode eller indsigelser mod det foreslåede budget for næste periode. Vi anser derfor regnskabet som godkendt og budgettet for vedtaget.