Information fra bestyrelsen

Information fra bestyrelsen. Vigtig information vil også blive distribueret via mail

Beskæring af træer og buske

Så er buskene ind mod Vesteragergård blevet beskåret. Nu fylder de ikke så meget ind over det grønne område. Buskene er ikke blevet beskåret i højden og skjuler derfor heldigvis næsten det grimme hegn. Vi har heldigvis stadig lidt udsigt ud over markerne. Træerne ved tingstedet er også blevet beskåret[Read More…]

Read More

Tak for indsatsen på arbejdsdagen!

Stor tak til alle de frivillige, der brugte en del af deres søndag på at gøre vores område smukkere.  Selv om det var tidligt, søndag og  ikke særlig godt vejr, så var der alligevel 16 der mødte friske op på den røde plads. Der blev virkelig arbejdet igennem både med[Read More…]

Read More

Vand på vejen giver rent vand i hanen

I har måske bemærket at der har været en del vand på vejen i sidste uge. Det skyldes at vandværket har haft medarbejdere forbi for at skylle vores vandledninger igennem. På den lange vej fra vandværket og ud til os forbrugere vil der, selv om vores vand er meget rent,[Read More…]

Read More

3 Gynger fjernet fra legepladsen.

Der er fundet råd i alle stolperne til gyngestativet og af sikkerhedshensyn har bestyrelsen valgt at fjerne 3 af gyngerne så der nu kun er en enkelt gynge på legepladsen. Vi undersøger hvilke muligheder vi har, men forventer desværre at hele gyngestativet skal fjernes. Det bliver formodentlig en af opgaverne[Read More…]

Read More

Kontakt til

Hvis du får brug for at kontakte bestyrelsen så kan du nemt gøre det ved at bruge kontaktformularen som du finder øverst i menuen under “Kontakt”.  Du kan også kontakte webmaster på samme måde, hvis du skulle have forslag eller spørgsmål til hjemmesiden.  

Read More

Vedtægterne godkendt af kommunen.

Som bekendt blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtaget. Der er blevet insat en ny §10 som lyder sådan her §10 Stk. 1. Levende hegn mod veje og fællesarealer der er placeret i skel skal vedligeholdes og beskæres på begge sider af den pågældende grundejer. Øvrige hegn mod veje og[Read More…]

Read More