Generalforsamlinger, Information fra bestyrelsen

Generalforsamling 2021

På grund af forsamlingsforbuddet er det ikke muligt at gennemføre en fysisk generalforsamling i år.

Bestyrelsen har derfor besluttet at vi i stedet gennemfører generalforsamlingens vigtigste faste punkter
(beretning, regnskab og budget) og undlader at gennemføre de øvrige faste punkter.
For at overholde vedtægterne er vi nødt til at sætte en dato, selv om vi ikke afholder en generalforsamling med fysisk fremmøde.

Datoen for nød-generalforsamlingen er fastsat til den 29.april 2021.  

Der er sendt information ud direkte til alle beboere via email, så husk at checke jeres mailboks.