Affald, Egedal kommune

Maddiker i affaldsspandene

De første tegn på maddiker i din affaldsspand er små hvide larver, som ofte sidder i låget og på siderne af spanden med madaffald.

Ser du dem, skal du med det samme se at få dem væk, det udvikler sig  meget hurtigt især når det er varmt. 

  1. Flyt det affald der er i spanden over i nye poser og luk dem tæt.
  2. Vask spanden grundigt af med varmt vand og sæbe.
  3. Tør spanden grundigt
  4. læg affaldet tilbage.

Det er relativt nemt at undgå at få maddiker, det kræver blot at man vasker sin affaldsspand når den er blevet tømt, sørger for den tørrer og så husker at pakke sit madaffald godt og grundigt ind. Om sommeren er det en god ide ikke at fylde poserne helt op og måske bruge en ekstra pose for en sikkerheds skyld, for ikke at posen går i stykker når du putter den forsigtig ned i affaldsbeholderen.

Egedal kommune har netop udsendt information med gode råd mod maddiker.
Det kan du læse om her —> Gode råd mod maddiker | Egedalsorterer (egedalkommune.dk)