Affald, Egedal kommune

Nu er der en affaldsplan

Endelig ser det ud til at egedal kommune har fået lavet en plan for hvornår de nye affaldsbeholdere bliver tømt.
De fremtidige tømninger og andre nyheder kan I se i den app der hedder “affaldsportalen” eller “mit affald”. Det er en rigtig god ide at hente den app.
I kan også tilmelde er SMS tjeneste. Så får I en SMS dagen før der bliver tømt affaldsspande.

Nedenstående er taget fra Affaldsportalen om tøming på Peter Appels Vej.

  • Farligt affald tømmes næste gang den 3.4
  • Glas og metal tømmes hver 10. uge, om mandagen. (første gang 17.4)
  • Pap tømmes hver 4 uge, om mandagen (næste gang 13.3)
  • Plast og papir tømmes hver 4 uge, om mandagen (næste gang 6.3)
  • Mad- og restaffald tømmes hver 2. uge, om mandagen (næste gang 27.2)

Torben