Generel infomation, Information fra bestyrelsen

Varmepumper skal, skal ikke?

Der er rigtig mange der i øjeblikket overvejer at erstatte det nuværende gasfyr med en luft til vand varmepumpe. Og der er næsten lige så mange, der er i tvivl om hvilken løsning man så skal vælge.

Der er i princippet to løsninger, og de gør det samme (producerer varme), men de er opbygget forskelligt.
Jeg vil ikke anbefale den ene løsning frem for den anden, men jeg kan kort beskrive de vigtigste forskelle på de to løsninger, jeg ser er i spil her i vores huse.

Den ene løsning er det man kalder et split anlæg, den anden løsning kalder man et mono blok anlæg.

I et split anlæg
har man opdelt teknikken i en ude del og en inde del. Udenfor har man populært sagt “det der kan støje” og producerer varmen.  Indenfor skal der være en styreenhed, der fordeler varmen og eventuelt en vandtank.
I vores byggeri er det ifølge leverandøren ikke nødvendigt med en indvendig vandtank, fordi vi kun skal bruge anlægget til at producere varme og ikke til varmt vand.
Et split anlæg vil derfor fylde væsentlig mindre udenfor og lidt mindre indenfor end et monoblok anlæg.
Udedelens mål H/B/D 630/800/300
Indedelens mål H/B/D 720/450/235 (lidt mindre end det nuværende gasfyr)
Er du interesseret i at høre mere om split løsningen så kan du for eksempel kontakte
Morten Jepsen på telefon 4092 9526
www.jepsen-entreprise.dk 

Udedelen til et Split anlæg (her fra Toshiba

I et mono blok anlæg er alt teknik samlet i en enhed som skal stå udenfor.
Indenfor har man kun en vandtank som tilsluttes til den eksisterende gulvvarme. Vandtanken er nødvendig som buffertank, selv om man ikke har behov for at producere varmt vand.
Udedelens mål H/B/D 865/1283/320
Vandtankens mål H/B/D 870/40/410 (nogenlunde det samme som det nuværende gasfyr)
Er du interesseret i at høre mere om monoblok løsningen, så kan du for eksempel kontakte
PVVS
Telefon : 7023 3318
PBVVS 

Udedelen til et mono blok anlæg – her fra Panasonic

Mvh Torben