Affald, Egedal kommune, Generel infomation

Affaldssortering

Som I sikkert har læst så er der ny affaldssorteringsordning på vej. Hvordan det præcis kommer til at se ud i vores område ved vi ikke endnu, men jeg (Torben) har flere gange oplyst kommunen om hvor lidt plads vi har på vores matrikler og at det umiddelbart virker voldsomt med så mange affaldsbeholdere som der stilles i udsigt.

Det er så vidt jeg kan forstå besluttet, at der i fremtiden vil være fire store beholdere og en mindre til “farligt affald” på hver matrikkel.
Det er på nuværende tidspunkt ikke er besluttet hvilken størrelse de fire beholdere vil få, men da de tre af beholderne vil være dobbelt beholdere med skillevæg, skal vi nok forvente at de bliver mindst samme størrelse som den der pt. benyttes til restaffald. Uanset størrelsen vi det nok være en udfordring for de fleste af os at finde plads til fire beholdere.

De seneste nyheder fra Egedal kommune omkring den fremtidige affaldssortering kan du se her
–>. Egedal Sorterer