Affald, Egedal kommune

Genbrug og sortering af glas

Glas er en vigtig genanvendelig ressource, men pas på med at forurene glasaffaldet, da små urenheder kan ødelægge en stor mængde glasaffald.

Ildfast glas og spejle er nogle af de ting, som du ikke må blande i det genanvendelige glas.