Affald, Egedal kommune, Information fra bestyrelsen

Nyt om affaldssortering

Nogle beboere har stillet spørgsmål omkring den nye affaldssortering som kommunen lancerer i slutningen af året.
Vi har spurgt Egedal kommune og de har svaret os ret detaljeret tilbage.
I kan se både spørgsmål og svar herunder.

 • Hvor mange beholdere skal man have? 
  Alle husstande kommer til at få i alt 4 beholdere, 3*240 L og 1*370 L. Beholderne vil være fordelt således
  • To af de tre 240L affaldsbeholdere, vil få en skillevæg og være del i to forskellige rum.
  • En beholder med et stort rum til Restaffald og et mindre rum til Madaffald (60/40 opdeling).
  • En beholder med et stort rum til Glas og et mindre rum til Metal (60/40 opdeling)
  • Den sidste 240 L vil være til pap.

Beholderen på 370 L vil også få en skilelvæg og være inddelt i 2 rum med en 60/40 opdeling. De to rum skal bruges til at sortere Plast + Tetra (Mad- og Fødevarekartoner) i det store rum og Papir i det mindre rum.
Derudover vil alle husstande få en lille rød boks (farligt affald) på 29 liter, og muligheden for at stille en klar sæk med tekstilaffald.
Begge skal bestilles til afhentning via storskraldsordningen. Vi har lavet følgende billede af, hvordan løsningen bliver:

 • Hvor meget fylder beholderne?
  • Vi kender ikke de endelige mål på affaldsbeholderne endnu.
   Udbuddet til at levere beholderne kommer snarest i udbud, og når udbuddet er endelig på plads, så kender vi de endelige mål på beholderne.

 • Er der en eller anden grad af frivillighed (kan man f.eks. fravælge “tekstiler” hvis man f.eks. meget sjældent smider tøj ud)?
  • Alle ordningerne er obligatoriske for alle borgere, fordi det er en del af regeringens klimaplan for affaldssektoren, der blev præsenteret i juni 2020.
   Lige med tekstiler vil denne være en klar sæk, som kan bestilles med storskrald, og får altså ikke sin egen beholder.
   Fraktionen vil også inkludere alle former for tekstiler, så eksempelvis gamle lagner, håndklæder eller lign. vil også skulle sorteres som Tekstil.

 • Kan der i stedet for beholdere på hver matrikel vælges en central placering af alle eller nogen af beholderne?
  • Vi ved allerede nu, at flere områder i kommunen ikke vil have plads til fire beholdere ved husstanden. I de tæt- og lavbebyggede områder vil vi i løbet af efteråret begynde arbejdet med om nogle områder skal overgå til fælles affaldsmateriel. I den forbindelse vil vi indgå i dialog med de pågældende foreninger.

Du kan se flere detaljer om den ny ordning på Egedal kommunes hjemmeside – klik her