Egedal kommune, Information fra bestyrelsen

Vedtægterne godkendt af kommunen.

Som bekendt blev bestyrelsens forslag til nye vedtægter vedtaget. Der er blevet insat en ny §10 som lyder sådan her

§10
Stk. 1. Levende hegn mod veje og fællesarealer der er placeret i skel skal vedligeholdes og beskæres på begge sider af den pågældende grundejer. Øvrige hegn mod veje og fællesarealer skal ligeledes ved¬lige-holdes og beskæres på begge sider af pågæld¬ende grundejer.

Stk. 2. Grundejerforeningens bestyrelse har påtale¬ret overfor manglende vedligeholdelse.

Stk. 3. Følges påtalen ikke kan bestyrelsen lade arbejdet udføre for grundejerens regning.

vedtægter underskrevet